torsdag 30 oktober 2008

Golda Meyer och påven Pius XII

I dag skulle jag vilja skriva om en stor men förtalad påve, Pius XII,1876 -1958


Varför väcker Pius XII:s namn så starka reaktioner! Varför dyker negativa rykten om hans påstådda tystnad under andra världskriget ständigt upp ? Det är något av en "svart legend" som fortfarande förföljer honom, säger chefredaktören Paolo Mieli på Corriere della Sera, Italiens förnämsta dagstidning. En legend som är ohistorisk och full av lögner.
Anledningen till den återuppväckta diskussinen kring denne påve är att processen kring hans eventuella saligförklaring ligger i slutskedet och bara väntar på Benedikt XVI:s signatur. Påven har blivit varnad, man har begärt ett "moratorium" för saligförklaringen och påven har förklarat att han nog kan vänta något.
Däremot firades en högtidlig mässa i Sankt Peterskyrkan den 9 oktober på femtiårsdagen av Pius XII:s död. Efteråt gick påven ned till grottorna under Sankt Peterskyrkan för att be vid Pius XII's grav.
Andra världskriget
Under kriget bombades Rom och man vädjade till Pius XII att lämna staden och sätta sig i säkerhet.Han svarade : "Jag lämnar aldrig Rom även om det betyder att jag skulle dö." Under Roms svåra tid gjode han allt han förmådde att hjälpa människor som förlorat sina hem, som inte hade mat, som behövde hjälp. När nazisterna började jaga Roms judiska invånare öppnade han kyrkor,seminarier och kloster för att gömma de förföljda. Han skickade bud till alla kristna i Italien att ta emot och rädda judar och andra som hotades av deportation. På det sättet räddades mer än tiotusen judar i Rom och i övriga Italien från döden.
Efter kriget förklarade Jerusalems överrabbin Isaac Herzog att ingen hade gjort så mycket för hans arma folk i deras tragiska situation än påven Pius XII och vid hans död 1958 talade Israels premiärminister Golda Meir med värme om den avlidne påvens stora insatser för judarna under andra världskriget.
Tystnaden
Varför anklagades då Pius XII för tystnad? Varför talade han inte ut och fördömde nazisternas ideologi? Detta hade han redan gjort som nuntie i Berlin på 1930-talet. Han gjorde det uttryckligare i encyklikan Mit brennender Sorge, som kom vid andra världskrigets utbrott. Men han aktade sig för att höja rösten mot det mäktiga Tyskland, därför att han visste att Hitlers vrede troligen då skulle drabba både judar och kristna än värre.Detta bekräftades av Robert Kempner,en tyskjudisk åklagare vid Nürnbergrättegången:"Varje yttrande av propaganda mot Hitler från den katolska kyrkan skulle bara ha varit rena rama självmordet och ökat förföljelsen av judar och präster."sade han.
Kalla kriget
Så lät det de första tjugo åren efter krigets slut 1945. Ännu levde de som varit gömda, de som räddats. Böcker skrevs, artiklar och minnen spreds om den gode påven och hans barmhärtighet som i all tysthet räddade så många. Han talade aldrig om det, inte heller om de heroiska insatser han gjorde de turbulenta åren i Italien efter kriget.
Vad hände sedan som gjorde att bilden av påven vändes i raka motsatsen? Chefredaktör Paolo Mieli försöker reda ut orsakerna till den "svarta legenden" i l'Osservatore Romano,15 oktober 08. Han tror att attackerna kom från Sovjet. Pius XII var antikommunist. Det hade han varit sen sin ungdom, inte uttalat men övertygad. Dessutom var de flesta vittnena döda. En ny generation dök upp. Från Tyskland kom kanske den svåraste attacken i Hochhuts skådespel och en av många negativa böcker som framställde påven som Hitlers supporter. Helt lögnaktiga- men som bekant har lögnen attraktion, den falska bilden av en påve, som kunnat göra något men aldrig gjorde det, spreds och fastnade.
De som kritiserade mest,fastslår chefredaktör Mieli,var de som aldrig hade gjort något .Deras dåliga samveten drev fram lögnerna.
Påven som aldrig lämnade Rom kommer att bli fullkomligt återupprättad när alla historiska fakta om hans tjugo år långa pontifikat blir publicerade. En dag blir också han en av flera helgonförklarade påvar. Vid minnesmässan den 9 oktober citerade påven Benedikt Petrus brev, där han skriver:"Den som härdar ut i oförtjänta lidanden, därför att han har Gud för ögonen,han gör något stort."

Hälsningar i den första vinternatten med snöflingor i luften
Sabina

Inga kommentarer: