onsdag 27 oktober 2010

Invandrarflickans triumf


Mary Mac Killop var den fattig flickan som kom från Skottland med sin familj till Australien. Fadern var en misslyckad bonde i Skottland och sökte bättre lycka i det fjärran landet. Men allt gick fel och familjen förblev lika fattig.Aldrig hade han väl kunnat ana att den energi och trosvissa hoppfullhet som han lämnat i arv till sin äldsta dotter Mary hundra år senare skulle få hela kontinenten att jubla över Mary The Cross Mac Killop.Att hon skulle bli Australiens första helgon.

Här är hennes historia:


Dottern till en fattig skotsk invandrare i Australien stod nyligen i centrum för inte bara den katolska världens utan alldeles särskilt Australiens hänförda uppmärksamhet. Det var Mary of the Cross Mac Killop, som den 17 oktober helgonförklarades av påve Benedikt XVI på Sankt Petersplatsen i Rom. Bland de över femtiotusen pilgrimerna framför Sankt Peterskyrkan fanns åttatusen australier som entusiastiskt viftade med flaggor och uppförstorade bilder av sitt helgon, det första i Australien. där katolska kyrkan är i minoritet. Fyrtio aborigener, landets urinvånare, var bland pilgrimerna och en utställning av aboriginsk konst visades i Rom för första gången sedan 1925.
Närvaron av landets urinvånare var viktig, eftersom Mary Mac Killops stora och nydanande insats för 150 år sedan på den unga kontinenten hade gällt huvudsakligen de fattigaste bland de fattiga.” Låt aldrig dina ögon se någon nöd utan att göra något åt det ” brukade Mary Mc Killop säga.
Den nöd hon grep tag i var bristen på skolor och undervisning för de fattiga barnen på landsbygden. Hon hade själv vuxit upp under ytterst fattiga förhållanden. Fadern som var bonde hade utvandrat från Skottland till Australien med förhoppningen att kunna få en bättre försörjning för familjen med hustru och åtta barn. Men han misslyckades med allt han företog sig och det blev Mary, äldst i syskonskaran, att redan som 14 –åring skaffa arbete för att bidra till försörjningen.
Vid 18 års ålder var hon guvernant i en förmögen familj i Portland. Här mötte hon fader Julian Woods, som förstod att hon hade en unik kallelse att tjäna. Mary hade sett nöden bland de fattiga barnen, som inte kunde gå i någon skola och började organisera undervisning för dem tillsammans med några vänner. Snart bildade de en kvinnlig ordensgren, den första i Australien, och kallade sig Sankt Josephs systrar,. När de år 1866 avgav sina första löften lovade de att leva i fattigdom och utan egna ägodelar och därmed dela livsvillkoren för dem som de ville hjälpa.
Redan efter ett år hade de fått igång 21 skolor och 70 unga kvinnor arbetade med dem.. Barnen som de ville nå var barn till fattiga bönder, rallare och gruvarbetare. Familjerna flyttade ofta och systrarna följde efter. De fick ofta leva under samma primitiva förhållanden som de fattiga, när de startade sina skolor för dem.
Utan egna resurser var de hänvisade till att tigga och det väckte opposition hos prästerskapet. När Mary Mc Killop dessutom anmälde en präst för sexuella kontakter med barn, så växte oppositionen i stiftet mot Moder Mary av Korset, så att stiftsbiskopen till slut exkommunicerade henne. Hon tvingades lämna ledarskapet för kongregationen Flera systrar lämnade henne. Det var en svår tid men hon förblev lugn och litade på Guds försyn. Till slut insåg biskopen att han felbedömt Moder Mary och upphävde avvisningen från Kyrkan på sin dödsbädd.
Sankt Josephs systrarna blev alltfler och antalet skolor växte. År 1871 hade 40 skolor grundats på många platser i sydöstra Australien och 150 systrar hjälpte till inte bara med skolor utan ordnade också hem för gamla, skyddat boende för flickor samt rehabilitering för alkoholister.
År 1872 reste Moder Mary Mac Killop till Rom för att få den nya kongregationen godkänd och fick möta påven Pius IX tre gånger. Trots stödet från påven fortsatte bekymren för den unga kongregationen i Australien. Knappt hade moder Mary kommit tillbaka förrän ännu en biskop avsatte henne. Hon anklagades för omoraliskt hanterande av pengar och olydnad mot Kyrkan och präster. Samtidigt började Sankt Josephsystrarna arbeta på Nya Zeeland, medan en annan kvinna sattes i ledningen. Men hos Moder Mary Mac Killopp fanns ingen bitterhet. Hon tog emot de orättvisa anklagelserna med ödmjukhet och sent omsider rentvåddes hon också. De intensiva åren av arbete och resor förorsakade henne svår reumatism och 1902 drabbades Moder Mary vid ett besök på Nya Zeeland av hjärnblödning Högra sidan förlamades men hon lärde sig skriva med vänster hand och fortsatte att via många brev ha kontakt med sina systrar.
Den siste som besökte henne när hon 1909 låg på sitt yttersta var kardinal Patrick Moran från Sydney, som djupt gripen sade till systrarna i klostret: ”Hennes död kommer att bli till stor välsignelse inte bara för er och er kongregation utan för hela Kyrkan i Australien”. Och när han lämnade klostret tillade han: ”Jag har upplevt att jag stått vid ett helgons dödsbädd.”
Bekräftelsen kom den 17 oktober 2010 i Rom!
Under det gångna seklet som gått har kongregationen vuxit och landat i många länder . I Australien har en bro fått hennes namn, skolor och universitet har uppkallats efter Mary Mc Killopp, en musical och en film om hennes liv har skrivits och en vacker skär ros har fått hennes namn. Australiens urinvånare, de fattiga aborigerna, som genom henne kunde gå i skola, har långsamt blivit upprättade. De har till och med representanter i parlamentet. Det behövdes någon som hade” ögon att se nöden och var villig att göra något åt den” som Mary av Korset Mc Killop brukade säga..

måndag 25 oktober 2010

torsdag 21 oktober 2010

Berättarafton

Det var en mörk höstkväll i Klockargården iÖlmstad. Inne i den gamla sjuttonhundratalsgården trängdes folk i skenet av värmeljus i den öppna spisen och levande ljus. på borden. Jag kom sent - som vanligt- men det hade inte börjat ännu. I rummet intill köket såg jag rader av kaffekopppar. Allt var upplagt för en mysig afton.

Den blev full av överraskningar. Folket som kommit och satt på de smala stolarna hade kanske väntat sig ett berättande fullt av skrönor från bygden. I stället bjöds på rimmad vers. Det var rimsmedernas afton. Själv är jag dålig på rim och beundrar uppriktigt dem som kan rimma vackert och melodiskt utan att det haltar, kanske något i stil med de gamla skalderna Karlfeldt och Fröding. Inte riktigt förstås, men ganska nära. Jag njöt av vänliga,smått romantiska, vemodiga dikter.
Det är ganska underbart att veta att här skrivs i nästan varje stuga vers med rim. Inte alla är redo att stå upp och presentera byrålådornas alster. Inte alla får dem tryckta. Men de ger glädje, om inte till oss alla, så för den som skriver blir det ofta en lättnad. Efter sorgen kan några versrader ge nytt perspektiv åt livet. I förälskelsen när hjärtat bara vill sprängas finns möjligheten att utbrista i jubel på ett papper, som göms i skrivbordslådan.

Kära Ölmstads Hembygdsförening kom gärna tillbaka med flera Berättaraftnar, men kalla dem då:Poesi i höstmörkret eller Poesi om våren!

Sabina

torsdag 14 oktober 2010

Operation Lorenzo

Sankt Lorenzo , den helige Laurentius, är gruvarbetarnas skyddshelgon. I Chile bär han gruvhjälm på huvudet och en gruvlykta i handen. När de 33 gruvarbetarna stängdes inne i mörkret 700 meter under jorden, var det den helige Lorenzo, som man åkallade. När det första meddelandet skickades upp ur mörkret, att alla var vid liv, förstod man att helgonet hade varit på plats. Och nu organiserades den fantastiska räddningsoperationen, som fick det symboliska namnet Operation Lorenzo.Familjer, vänner och och intresserade samlades i ett läger ovan jord. Centrum i lägret var kapellet, där man samlades till mässor och böner. Från underjorden skickades meddelanden: "Sänd ner ett krucifix.Skicka en madonna,vi ska bygga ett altare här nere."Så fick de ett litet kapell att smlas kring i det mörka gruvhålet.
Och när nu de 33 kommit upp ur helvetets håla förundras alla över att de har behållit modet,styrkan, hälsn under dessa månader.
Catholic Herald skriver:" Det är en stor andlig triumf, en underbar seger över förtvivlan och förlorat hopp."
Chiles president Sebastian Pinera , som placerade den helige Lorenzo omgiven av 32 chilenska flaggor och en boliviansk i sitt palats, var där för att omfamna de räddade och bekräfta att Gud varit med i räddningen.

Jag citerar ur minnet det spanska helgonet Teresa av Avilas bön
Nada te turbe
Nada te espante
qui a Dios
basta

Intet får skaka dig
allting skall klarna
Gud är densamme
Vänta och vaka
Allt skall du vinna

Den som har Gud
kan ingenting sakna
Gud ensam räcker

Kanske fanns denna enkla bön på mångas läppar när de var instängda.Vi kommer nog att få veta mera om deras innersta tankar och böner.

Detta är hoppfulla nyheter. Ett annat hopp såg jag i en bild från riksdagen: En hand utsträckt med ett leende till Jimmy Åkesson, trots hans uppmärksammade uttåg ur kyrkan vid biskop Brunnes predikan.Det var Mona Sahlin, som visade kamratlig respekt till den nye riksdagsledamoten. Detta hedrar henne.
Mindre hedrad tycker jag att biskop Brunne är, i sin predikan om människors värde. Hon blandade helt enkelt ihop evangeliet med politiken.

Tyvärr har uppfattningen om männskans unika värde också blivit bortblandat i det Nobelpris som tilldelats forskaren Robert Edwards, som utvecklat tekniken att befrukta mänskliga ägg i provrör. Många rörande bilder av lyckliga provrörsbarn med mammor som kunnat föda dem har publicerats i tidningar. Men bortom dessa lyckliga finns oanvända eller bortkastade och förstörda embryon, som också är blivande mänskligt liv och omfattas av Skaparens omsorg.
"Utan Edwards skulle det inte finns någon marknad för människoägg, frysarna skulle inte vara fulla av embryon som väntar på att överföras till livmodern eller, mer troligt,på att användas för forskning eller att dö, övergivna och glömda av alla".sade presidenten vid den påvliga Livsakademin, Msgr Ignacio Carrasco de Paula, när han mötte journalisterna i samband med att Nobelpriset i medicin blev nyhet.
Även den Internationella Federationen av läkare reagerade : "Som katoliker tror vi på varje människas absoluta värdighet, skapad till avbild och likhet med Gud..Även om IVF har fört lycka till många par, som har befruktats genom denna process, så har det gjorts till ett enormt pris. Det priset underminerar varje människas värdighet. Många miljoner embryon har skapats och kasserats under IVF processen---användningen av dessa mänskliga försöksdjur har lett till en kultur som betraktar människor som varor, snarare än de dyrbara mänskliga individer de är."

Sabina

fredag 8 oktober 2010

Slaget vid LepantoFör cirka femhundra år sedan gick en kristen flotta ut mot turkarna, som hotade att invadera Europa. Alla Europas kristna samlade sig i en gemensam bönekamp, initierad och ledd av påven i Rom. Vapnet var fem dekader på en rosenkrans. Det blev många tusen dekader- och den kristna flottan segrade 7 oktober 1571 i sjöslaget utanför Lepanto, fastän det var 30.000 skepp mot 100.100.För att minnas segern instiftades den 8 oktober som Vår Fru av Rosenkransens dag. Att rosenkransbönen är viktig har sedan Jungfru Maria i Lourdes 1858, Vår Fru av Fatima 1917, och Fredens drottning i Medjugorje 1981 understrukit.

Märkligt är ändå att trots den där viktiga segern över turkarna, som på femtonhundratalet var ett hot mot det kristna Europa, så översvämmas Europa i dag av de forna trosfienderna. Det är tyvärr så att islam nu är ett nästan ännu starkare hot än då mot den tynande kristendomen i Europa.
Vi har fortfarande vapnet i vår hand. Hur använder vi det?

Min första rosenkrans köpte jag i hemlighet av en polsk birgittasyster som brukade sitta på trappan till det forna munkklostret i Vadstena. För säkerhets skull vände jag mig om för att se om någon upptäckt vad jag gjorde.Som om det var något skamligt. Jag var en lutheran på femtitalet.
Först några år senare lärde jag mig rosenkransens hemligheter av en klasskamrat som blivit katolik.Vi träffades i Vadstena och satt tillsammans på en bänk när jag försiktigt frågade henne om hur man använde den här lilla vackra rosenkransen av silver. Och sen dröjde det tio år tills jag tog fram den ur en liten silverdosa där jag gömt kransen med papperet som min vän skrivit ner hemligheterna på. Jag hade sorg och behövde tröst. I dag har jag en rosenkrans i varje ficka och ber den dagligen...
Samma rädsla för rosenkransen finner jag i en ny bok från Catholica av Scott och Kimberly Hahn (Våra vägar bar till Rom)
Scott skriver: "Någon skickade en rosenkrans av plast till mig. När jag tittade på de där kulorna, kände jag att jag stod inför det svåraste av alla hinder:Maria.( Katoliker har ingen aning om hur svåra lärorna om Maria och Mariaandaktrna är att acceptera för bibelkristna). Så många av Katolska kyrkans lärosatser hade visat sig stå på sund biblisk grund, att jag bestämde mig för att ett steg i tro i detta fall.

Jag låste om mig på mitt kontor och bad en tyst bön."Herre, Katolska kyrkan har haft rätt i nittionio fall av hundra. Det enda återstående stora hindret är Maria. Om du blir kränkt av vad jag är på väg att göra, så ber jag om ursäkt i förväg....Maria, om du så bara är hälften av vad Katolska kyrkan säger, så tag denna speciella begäran..som verkar omöjlig...till Herren för mig genom denna bön".
Sedan bad jag min första rosenkrans. Jag bad den om och om igen för samma intention flera gånger veckan efter. Sedan glömde jag av det. Tre månader senare insåg jag att orsaken till min bön; min som det verkade omöjliga situation, hade blivit totalt förändrad, sedan den dagen jag bad rosenkransen för första gången. Min begäran hade beviljats!

Otaliga är de historier om den hjälp som rosenkransbönen givit.Under andra världskriget följde den med de fängslade till koncentrationsläger och fängelser. Jag vill återge några rader från ett brev, skrivet av en rysk ortodox biskop, som arresterats och skickats till Gulag:
"Jag befinner mig mitt i en lång och ansträngande resa, som innehåller många stadier och utmattande perioder av förseningar. Ändå är denna resa från Melenki till Moskva, från Moskva till Alma Ata, från Alma Ata till Ural och nu en sträcka som går från Ural till Guryev och till Kaspiska havet, underbar och oförglömlig.Kort sagt, det är undrens väg, tack vare hundrafemtio Ave Maria. Ibland verkar det som om vår Herre skickat mig på denna resa för att visa mig vad bön till den allra renaste av alla mödrar kan åstadkomma och visa mig effekten av den hälsning som Ärkeängelnframförde till henne i tro.

Jag tror och erkänner att denna resa har avslöjat för mig den fullständiga känslan av trygghet och beskydd som denna hälsning kan ge. Jag har aldrig förut upplevt det i sådan hög grad.Var hälsad Maria! Den har jämnat vägen för mig och mina pålitliga medresenärer i några verkligt svåra situationer.Den har ofta rört onda hjärtan och har oroat och förvirrat dem som inte ville bli gripna."De kommer att flyga bort som rök(ett uttyck från den ortodoxa vespern). Ärkeängelns hälsning har ofta gett mig plötslig och oväntad hjälp i stunder av den allra största hjälplöshet och sannerligen från håll som jag inte väntat mig..."

Miljoner mänskor ber rosenkransen dag och natt. Jag tror den ligger som ett säkerhetsband, ett skydd kring vår jord oavsett hur många muslimer som invaderar de postkristna länderna:
Var hälsad Maria, full av nåd.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder, Vår Fru av Rosenkransen,
bed för oss
nu och i vår dödsstund.

Sabinasöndag 3 oktober 2010

I lövhyddornas tid

Ett nytt och ovanligt inslag i det magra kulturutbudet på Sveriges television var Suckot, som gavs häromkvällen.Ganska sent förstås, som alla värdefulla program. Det var en inspelning från en judisk synagoga , där man firade lövhyddohögtiden. Denna urgamla judiska tradition kommer fyra dagar efter Jom Kipur, en av de viktigaste judiska helgerna och som är förankrad i minnet av Moses när han kom ner från berget Sinai och krossade stentavlorna vid åsynen av guldkalven.

I en nyutkommen bok,"Om jag glömmer dig Jerusalem", av sr Sophie Hamring,OP, beskriver hon stämningen den heliga staden under Jom Kipur:"
I Jerusalems judiska stadsdelar är det tyst som i graven.Trafiken står stilla. Hela luftrummet över Israel är tomt. Även om majoriteten av Israels befolkning inte benämner sig "religiösa" går 80 procent till synagogan och fastar denna dag. Det är en mäktig upplevelse att vandra runt i staden. Gatorna är öde och tysta.Atmosfären påminner mig om en solförmörkelse."
Efter denna högtid kommer lövhyddohögtiden, när det är fullmåne. Man bygger då små lövhyddor i sina trädgårdar och på balkongerna. I synagogan vandrar man i processioner med viftande grenar och bär den heliga Arken,Thoran, med sig. Allt för att minnas hur israelerna en gång vandrade genom öknen och bodde i lövhyddor under fyrtio år.
"Lövhyddan ska vara så byggd att man kan se stjärnorna mellan löven, skriver sr Sophie, Det är en påminnelse både om utsattheten i öknen , liksom om nuets utsatthet.Men anblicken av himmelen är också en föraning om den slutliga frälsningen, då Gud själv skall breda ut sin "sukka" över Jerusalem och över alla folk."

Fascinerad oc h gripen lyssnade jag till den gamle rabbinens sång i synagogan. Texterna kände jag igen från Psaltaren. Och jag tänkte hur profetiskt det var när förre påven Johannes Paulus II gav judarna benämningen "våra äldsta bröder". Vilket underbart arv de har gett oss i Gamla Testamentet.
Alla som vill lära sig mer om mötet mllan judendom och kristendom rekommenderar jag att läs sr Sophies bok "Om jag glömmer dig Jerusalem",Artos förlag.

Sabina